Mindretallet i få tal

Det danske mindretal vurderes til at omfatte ca. 50.000 mennesker.

Den største danske forening er mindretallets kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening, der har 15.000 medlemmer. Dertil kommer 13.000 medlemmer i foreninger, der er tilsluttet SSF.

Foreningerne og organisationerne under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, har cirka 11.000 medlemmer.

Der er mere end 8.000 børn og unge i de danske vuggestuer, børnehaver og skoler. Hvert år indskoles ca. 550 børn.

SSW er efter antallet af medlemmer det tredjestørste politiske parti i Slesvig-Holsten. Kun konservative CDU og socialdemokratiske SPD er større.

I alt bor der i Sydslesvig op til 700.000 mennesker. Mindretallet udgør dermed ca. 7 % af befolkningen i området. Det er dog ulige geografisk fordelt. I nogle af kommunerne umiddelbart op til grænsen er op til 20 % knyttet til mindretallet.